Support

Suport 24/7

Serviciile de Suport 24/7 presupun
rezolvarea în timpi prestabiliți a unor
probleme tehnice semnalate de
utilizatorii care folosesc un anumit
serviciu software.

Membrii echipei SOFTVISION
oferă suport

24 ore pe zi

7 zile pe săptămână

365 zile pe an

Support
Support

În ciclul de mentenanță software a
unui produs, echipa de suport
constituie ultimul punct de adresare
a problemelor de producție. Este o
echipă formată predominant din Java
Developers, dar care include și
Tehnical Writers și Lab Engineers, o
echipă capabilă să gestioneze la orice
nivel, orice sistem de producție.

Metodologia utilizată este bazată
pe Agile Lean. Modul de
organizare al muncii presupune
păstrarea volumului de muncă
"in progress" la un nivel scăzut
pentru a putea furniza în timp
util soluții optime incidentelor
apărute.

Support